Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Servei de Seguretat: Servidor intermediari (proxy)

Els servidors intermediaris (en anglès proxy) canalitzen l’accés a Internet des dels equips d’usuari de la CAIB. Fan les funcions següents:

 • Permeten o deneguen l’accés a Internet d’acord amb els rols (permisos) de l’usuari.
 • Bloquegen determinades categories de pàgines web no permeses a la CAIB.
 • Analitzen el trànsit a la recerca de programari maliciós, bloquejant la descàrrega de codi maliciós (incloent-hi trànsit xifrat https per a les pàgines de reputació sospitosa).

S'enviarà mensualment a tots els usuaris de la CAIB, un extracte de l'ús que han fet de l'accés a Internet. L'informe contindrà el detall de les categories no apropiades, així com el global de la resta de categories.

Qüestions que podeu plantejar-vos:

1. Es pot tenir informació detallada de com s'ha calculat i quines són les URLs concretes? No, en cap cas es donaran detalls de les URLs concretes que han estat accedides per cap usuari, ni a petició pròpia ni del seu superior.

2. Es disposa d'autorització per recopilar tota aquesta informació?: Sí, tots els usuaris són avisats i han d'acceptar que es recopila aquesta informació abans d'iniciar la sessió a la xarxa.

3. S'està vulnerant la privacitat dels usuaris? No. La connexió a Internet és un servei corporatiu que s'ha d'utilitzar només per al desenvolupament de les feines associades al lloc de treball. Per més garanties, aquesta informació és processada automàticament, no es cedeix a ningú, i es posa a disposició del propi usuari.

4. Pot l'usuari sol·licitar la cancel·lació de les dades? Sí, pot exercir el seu dret de cancel·lació de les dades adreçant-se per escrit al Director General de Desenvolupament Tecnològic. Carrer Sant Pere 7, Palma. No obstant això, segons la LOPD, aquest dret de cancel·lació donarà lloc al bloqueig de la informació, que serà conservada únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades del tractament, durant el període de prescripció d'aquestes. Exhaurit aquest termini, s'haurà de procedir a la supressió.

5. Pot ser que surtin categories, tal com xarxes socials, i que l'usuari no hi hagi accedit? En moltes ocasions, pàgines d'un cert tipus poden contenir imatges o recursos d'un altre. Aquest és el cas de la web corporativa del Govern (www.caib.es), que conté una capsa amb missatges de Twitter. En aquest cas, l'usuari està accedint a Twitter sense saber-ho. Encara que és poc probable, podria succeir que un programari maliciós (virus) estigués instal·lat al PC de l'usuari i estigués accedint a pàgines d'Internet sense coneixement per part de l'usuari.

6. Què es considera un ús raonable d'Internet? Depèn del lloc de treball. L'accés és una eina més dels empleats públics que poden fer servir per a qualsevol ús relacionat amb el lloc de treball.

 

  PDF Manual d'Usuari

  cert_RPROXY1.CERCertificat rproxy1.caib.es

  cert_RPROXY2.CERCertificat rproxy2.caib.es

  cert_RPROXY3.CERCertificat rproxy3.caib.es

  cert_RPROXY3.CERCertificat rproxy4.caib.es