Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Servei de Seguretat: LOPD

En vigor des de 1999, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), regula el tractament de dades personals en totes les empreses, entitats públiques i activitats professionals, i imposa una sèrie d’obligacions legals a les persones físiques o jurídiques que tenguin fitxers de caràcter personal, destinades a garantir la protecció de les dades, afectant als sistemes informàtics, arxius de suport d’emmagatzemament, …

Per tal de donar compliment a la LOPD, abans de la posta en producció d’una aplicació a qualsevol conselleria o entitat del Govern de les Illes Balears, el responsable dels fitxers que corresponen a l’aplicació ha d’omplir la sol·licitud d’inscripció al registre d’aplicacions de la DGDT.

Aquesta sol·licitud té l’objectiu d’assegurar el compliment de la llei de Protecció de Dades Personals vinculada amb la declaració de fitxers a la Agència de Protecció de Dades.

La podeu trobar a l'apartat models de peticions de la web de suport.