Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

 

Què és?

És la plataforma d'expedició de còpies autenticades electrònicament de documents originals

en suport paper.

Està integrada per tres tecnologies:

 • Digitalització. Procés d'escanejat de documents.
 • Firma electrònica. Assegura la identitat del signant a més de la integritat del document.
 • Custòdia documental. Els documents signats custodiats incorporen el segell de temps assegurant el moment de la firma i la validesa del certificat amb que se van signar.

Ha estat pensada per permetre la tramitació d'expedients sense papers, facilitar la tramitació d'expedients entre unitats distribuïdes geogràficament i facilitar la no aportació de documentació ja aportada pel ciutadà.

 

Qui la pot utilitzar?

Qualsevol organisme públic que necessiti incorporar la compulsa electrònica a la tramitació d'expedients.

 

Eines

 • Assistent de compulsa electrònica. Eina d'escriptori que digitalitza un document electrònic a pdf i l'envia a l'IBkey per a ser compulsat electrònicament.
 • IBkey. Eina web que permet signar i/o rebutjar documents.

Què se necessitarà?

 • Que la màquina tengui el programari instal·lat de l'Assistent de compulsa electrònica.
 • Que la màquina estigui connectada a la xarxa corporativa.
 • Que la màquina tengui connectat/visible un escàner.
 • Que la màquina tengui un lector de targetes criptogràfiques.
 • Que l'usuari disposi d'un certificat digital d'empleat públic. Les instruccions a seguir per a sol·licitar-los són a: Certificats d'Empleat Públic
 • Que l'usuari tengui atorgat el permís per a compulsar (IBK_COMPULSA).

Documentació necessària i manuals

Manual usuari - Assistent de compulsa electrònica.pdf Manual usuari - Assistent de compulsa electrònica.pdf

Exemple Document compulsat.pdf Exemple Document compulsat.pdf

Instrucció compulsa electrònica.pdf Instrucció compulsa electrònica.pdf