Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Telecomunicacions: Antenes de telefonia mòbil

Des de gener de 2001, la conselleria efectua mesuraments per controlar el nivell de radiacions electromagnètiques de les antenes de telefonia mòbil. Aquest és un servei gratuït a disposició de les comunitats de veïns, ajuntaments i altres entitats i ciutadans de les Illes Balears que considerin oportú fer-ne un ús.

Antenes

PDF Mesurament del camp electromagnètic de les antenes de telefonia mòbil a les Illes Balears

Pàgina Web Impressos de sol·licitud 

 

Per a més Informació: Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
Sant Pere, 7, 07012 Palma de Mallorca
antenes@caib.es 971 177 575