Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

D'aplicació Reial Decret-llei 18/2019, de 27 de desembre, per el que s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

Les quanties per a 2020 són les següents:

Subsidi  Quantia anual  Quantia mensual
SGIM 2098,04 149,86
SATP 818,30 58,45
SMGT 808,80 67,40