Torna

Deute

Negociacions bilaterals préstecs llarg termini 2020

En el marc de les autoritzacions del Consell de Govern de 14 de febrer de 2020, del Consell de Ministres de 24 de març de 2020 i de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital d'11 de juny de 2020, i després d'un procés de negociació bilateral, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha tancat les operacions de préstec amb entitats financeres següents:

Entitat Nominal Venciment Amortització Fix/Variable Tipus d'interès ofert Tipus fixat Període d'interès Comissions
Abanca       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Variable Euribor 3 mesos més marge s/Tresor +16 pb Euribor a 3 mesos + 0,82% Trimestral No
Liberbank       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +17 pb 0,628% Anual No
Bankia         75.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +19 pb 0,657% Semestral No
Santander         40.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor + 20 pb 0,663% Trimestral No

Nota: El tipus referenciat a Tresor fixat 3 dies hàbils abans de la formalització del contracte de préstec