Torna

Programa de detecció de càncer de mama

Ubicació dels mamògrafs a les Illes Balears

  

Hospital Universitari Son Espases
(Cons. Externes – Radiologia – Nivell -2 – porta 205B)
https://goo.gl/maps/TS87S
Línies EMT: 33 i 34
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?accion=entrada&cod_linea=33
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?accion=entrada&cod_linea=34

Hospital Son Llatzer
(Cons. Externes – Radiologia – Cabines 10 i 11)
https://goo.gl/maps/ew4Ru
Línies EMT: 14, 24 i 28
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?accion=entrada&cod_linea=14
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?accion=entrada&cod_linea=24
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?accion=entrada&cod_linea=28

Hospital de Manacor
(1r dreta – Radiologia – porta 3)
https://goo.gl/maps/waelV
Línies TIB: 421, 423, 424, 425 i 495
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/421
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/423
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/424
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/425
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/495

Hospital Comarcal de Inca
Radiologia – Sala 7)
https://goo.gl/maps/0i5u1
Línies TIB: 312, 333, 333H, 340, 390 i 395
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/312
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/333
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/333H
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/340
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/390
http://www.tib.org/portal/web/ctm/autobus/linia/395

Nou Hospital Can Misses
(Radiologia. Edifici G. 1ª planta)
https://goo.gl/maps/vWyaE
Línia autobus: Línia H (Eivissa-Can Misses)
http://ibizabus.com/ibiza/lineas?route=50

Hospital General Mateu Orfila
(Radiologia)
https://goo.gl/maps/qbkUV
Línies TIB:
http://menorca.tib.org/portal/es/autobus

Hospital de Formentera
(Radiologia)
https://goo.gl/maps/vGKZX