Torna

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Oficina tècnica del Programa

Carrer de Jesús, 40. Pavelló II.
Recinte  del Hospital Psiquiàtric
07010. Palma de Mallorca

Localització


Ampliar planol