Torna

Departament de Cultura

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

D’acord amb l’apartat 8.3 de la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears les persones interessades poden formular-hi al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució en la pàgina web.

Termini d'al·legacions: del 21 de novembre al 4 de desembre de 2019

PDF Rectificació de la proposta de resolució (19-11-2019)

Termini d'al·legacions: de l'11 al 22 de novembre de 2019

PDF Proposta de resolució de concessió (08-11-2019)

PDF Proposta de resolució de denegació (08-11-2019)