Torna

Departament de Cultura

Tornar al llistat de notícies

20/09/2017

Maria Cifre Sabater

Maria Cifre Sabater

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Màster en Antropologia Ambiental per la Universitat de Kent (Canterbury).

Actualment sóc becària de formació de personal investigador de l'Escola d’Antropologia i Conservació de la Universitat de Kent (Canterbury).

La meva línia de recerca es centra en l’anàlisi de les relacions humano-ambientals, entenent aquestes com a parts intrínseques de sistemes socio-ecològics complexes. La meva tesi doctoral examina les variades i coexistents perspectives i actituds entorn la gestió ambiental del Paratge Natural de Serra de Tramuntana (Mallorca), particularment aquelles relacionades amb la gestió forestal i la gestió dels incendis forestals.

Actualment, estic finalitzant la tesi doctoral, sota el nom “Forest Fires and Environmental Management in the Mediterranean Protected Area of Serra de Tramuntana (Mallorca)” dirigida pels Drs. Miguel Alexiades, Joseph Tzanopolous i Alan Bicker.

He impartit docència com a Graduate Teacher Assistant de l'Escola d’Antropologia i Conservació de la Universitat de Kent, a les assignatures de Skills for Anthropology and Conservation i Social Anthropology.

Sobre la meva línia de recerca he participat en congressos i encontres científics de caràcter internacional: European Association of Social Anthropologists (EASA 2014, Tallin);  XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (2014, Tarragona); I Encuentro Internacional de la Red de Antropología Ambiental (2016, Valencia); XIV Congreso de Antropologia (2017, València).  També he treballat en la línia de recerca sobre la intersecció de l’antropologia ambiental i l’etnobotànica en el context de Mallorca (Cifre, M. i Carrió, E. “Paraiso, Realidad y Conservacionismo: Diálogos entre la Antropología Ambiental y la Etnobotánica en la Isla de Mallorca” a Periferias, Fronteras y Diálogos. XII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, Tarragona, Ed. Universitat Rovira i Virgili, 2014: 101-121. (Disponible a: http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/123)