Torna

Ajudes socials per COVID19

HABITATGE I ALLOTJAMENT

- Moratòria del deute de lloguer de l'habitatge habitual en cas que el/la arrendador/a sigui un/a petit/a propietari/a (Arrendador/arrendatari). Pàgina Web+Info.Aquí


- Moratòria hipotecària població vulnerable. (Entitat financera).

Si tens una hipoteca i compleixes aquests dos requisits:

  • És el teu habitatge habitual (no s’inclouen hipoteques de segones residències) o si ets autònom el teu local comercial o oficina.
  • Et trobes en situació de desocupació (ERTE o reducció de jornada) o ets autònom i has tengut un baixada important dels ingressos

Des del passat 18 de març i fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma, podràs sol·licitar al teu banc a una moratòria en el pagament de la quota hipotecària.


- Mesures de protecció de l'habitatge per a població vulnerable. Pàgina Web + info. Aquí

Si vius de lloguer, compleixes tots els requisits de la situació de vulnerabilitat  i no disposes de cap habitatge en propietat tens les següents opcions:

A.- Si el propietari del pis de lloguer és un gran tenidor:

I no heu arribat a un acord voluntari sobre el pagament del lloguer, pots sol·licitar fins el 4 de maig l’aplaçament temporal del pagament del lloguer:

El gran tenidor en un màxim de 7 dies laborables, necessàriament, haurà d’elegir i comunicar-te una de les dues opcions següents:

  • Una reducció del 50% del preu del lloguer durant el temps en que es mantingui la situació de vulnerabilitat econòmica, fins a un màxim de 4 mesos.
    O bé:
  • Una moratòria del pagament de lloguer durant el temps en que es mantingui la situació de vulnerabilitat econòmica, fins a un màxim de 4 mesos. En aquest cas, les mensualitats aplaçades es podran retornar, sense interessos, de forma fraccionada durant un mínim de 3 anys.

B.- Si el propietari del pis de lloguer no és un gran tenidor: 

I no heu arribat a un acord voluntari sobre el pagament del lloguer amb el propietari, podreu sol·licitar fins el 4 de maig l’aplaçament temporal del pagament del lloguer:

El propietari en un màxim de 7 dies laborables haurà de comunicar-vos si accepta l’aplaçament o proposa alguna altra mesura alternativa o si no ho accepta.


Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament de l'habitatge habitual (Arrendatari/arrendador).          Pàgina Web+Info. Aquí

- Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional (Administració de Justícia i Serveis Socials referents). Pàgina Web+ Info. Aquí


- Microcrèdits Covid-19 sense interessos per al pagament de lloguer (Entitat financera).  Orden TMA/378/2020, de 30 d'abril. Criteris i requisits. Ajudes transitòries finançament.  Pàgina Web+ Info. Aquí 

-Publicació de la concessió, denegació i/o desetiment de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l’any 2018. Boib Núm. 067-30 / abril / 2020Resolució Habitatge (1).pdfResolució Habitatge (1).pdf

- Publicació per la qual s'aprova la primera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l’any 2019:

    Boib Núm. 071-5/ maig/ 2020.  Resolució Habitatge.pdfResolució Habitatge (2).pdf 

    BOIB Núm 077 - 9 / maig / 2020 Resolució Habitatge 3.pdfResolució Habitatge (3).pdf

- Ajudes per al lloguer d'habitatges 2020. Pàgina WebObert el termini per sol·licitar les ajudes de lloguer 2020 fins el 31 de juliol de 2020.

-Allotjament alternatiu VVG. Justícia Social. Ajuntament de Palma.

-Allotjament d’emergència per a persones sense sostre:

  • Poliesportiu. San ferran. Àrea d’inclusió social. IMAS.
  • Poliesportiu. Son Moix. IMAS-Ajuntament de Palma.