Torna

Ajudes socials per COVID19

COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES


AJUDES ECONÒMIQUES, ALIMENTS, PRODUCTES FARMACÈUTICS I ALTRES PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT (higiene personal, netetja de la llar...)


Dret bàsic d' alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament de centres educatius: 

Lliurat targetes prepagament per als infants usuaris del servei de menjador i beneficiaris dels ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020.

(Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de prepagament per a infants usuaris del servei de menjador escolar i beneficiaris dels ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020)

PDF Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020

A partir de dia 15 de maig els centres educatius lliuraran targetes prepagament per a famílies en situació de precarietat econòmica:

-Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.

-Urgència social.
- Emergència social per catàstrofe.

(Acord del Consell del Govern d’1 de maig de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de prepagament per a famílies d’alumnes en situació de vulnerabilitat econòmica)

PDFAcord del Consell de Govern d'1 de maig de 2020


Manteniment dels serveis socials inclosos en la Cartera bàsica de serveis socials:


Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics

Continguts de les prestacions:

  1. Servei d'informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació.
  2. Servei d'Ajuda a domicili.
  3. Servei de teleassistència/telealarma.
  4. Servei d'Allotjament alternatiu.
  5. Servei de mediació intercultural.
  6. Domiciliació i empadronament.
  7. Prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials.
PDF Decret llei 6/2020, d’1 d’abril