Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Publicació de les resolucions favorables dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball comunicarà, a partir del divendres 24 d'abril, totes les resolucions favorables dels Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) per força major a través d’una publicació conjunta d’aquestes resolucions en un nombre extraordinari del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Aquesta comunicació permet agilitzar la tramitació dels ERTO, ja que substituirà la comunicació individual en cada cas. 

Les publicacions es realitzaran previsiblement els dilluns, dimecres i divendres. 

Publicacions del BOIB 

Dilluns, 18 de maig 

BOIB 18-05 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 15 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Divendres, 15 de maig 

BOIB 15 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, d’11 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Dimecres, 13 de maig 

BOIB 13 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, d’11 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució 

Dilluns, 11 de maig 

BOIB 11-05 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, d’11 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Dimecres, 7 de maig

BOIB 07-05 Cat.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 5 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Dilluns, 4 de maig 

BOIB 04-05 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediment incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Divendres, 1 de maig 

BOIB 1 - 05 Cat.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediment incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució.

Dimecres, 29 d'abril 

BOIB 29 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediment incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Dilluns, 27 d'abril 

BOIB 27 04 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediment incoats per les empreses incloses en l’annex adjunta a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució

Divendres, 24 d'abril 

BOIB24-04 CAT.pdf Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediment incoats per les empreses incloses en l’annex adjunta a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució