Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Podeu consultar els qüestionaris per valorar la convivència i la coeducació al vostre centre aquí

Qüestionari de valoració de la convivència escolar

Qüestionari de valoració de la coeducació