Torna

Portal del Consumidor

Pren el control de la teva economia

La Direcció General de Salut Pública i Consum posa a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears el programa informàtic per a la gestió del pressupost familiar “Pren el control de la teva economia”.

 

Per fer servir aquest programa només hem de seguir les indicacions i omplir les caselles amb els imports que ens demanen. El programa ens permet elaborar el pressupost familiar i visualitzar-ne ambdues vessants: 

- La previsió (allò que pensam que podem ingressar i gastar).

- La despesa real (allò que veritablement hem ingressat o gastat).

Abans de començar és important disposar dels rebuts o els extractes bancaris per tal de poder omplir les caselles amb la informació que ens demanen.

 No es tracta d’un programa de comptabilitat, és una eina per gestionar el pressupost familiar i per anar adquirint una cultura de gestió i control de les nostres despeses, per això és necessari omplir sempre la previsió dels ingressos i de les despeses.

 A l’apartat de consultes podem comprovar la desviació produïda entre la previsió i la realitat. Per tal d’aconseguir un pressupost exhaustiu, s’han agrupat totes les despeses en grans conceptes: habitatge, subministraments, oci, etc. Cada concepte inclou diferents especificacions: llum, lloguer, hipoteca, impostos, combustible, etc.

 Si el programa no inclou un concepte de despesa determinat, podem introduir-ne un de nou i indicar-ne la periodicitat per no haver d’omplir repetidament les mateixes caselles.

 El programa també disposa d’un apartat d’imprevistos, ja que poden fer desviar molt el pressupost. Sempre que sigui possible, una bona manera d’estalviar per fer front als imprevistos és separar una petita part dels nostres ingressos cada mes i destinar-la a aquest concepte.

Un bon control del nostre pressupost ens pot ajudar a millorar l’economia familiar.

 lazo_pdf.gif Vegeu la guia d'inici abans de treballar l'aplicació 

 go.gifInstal·lau el programa" Pren el control de la teva economia"

  
Especificacions tècniques:

  • Resolució mínima de pantalla: 800 * 600
  • Sistemes operatius: A partir del Windows 2000, del Linux Ubuntu 6.06 o el Mac OS X
  • Java: A partir de la versió 1.5

El Java és un programari imprescindible per executar aquesta aplicació. Si en fer la instal·lació de "Pren el control de la teva economia" us dóna un error potser no disposeu del Java. El podeu descarregar gratuïtament des de http://www.java.com/es/download/manual.jsp