Torna

Portal Consum

Consumopolis-16

1. Què es Consumòpolis16?

És un concurs escolar sobre consum responsable per al curs 2020-2021, organitzat per la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, en col·laboració amb els organismes competents en consum de les ciutats i comunitats autònomes següents:

Andalusia Canàries La Rioja Comunitat Foral de Navarra
Aragó Castella-la Manxa Regió de Múrcia Comunitat Valenciana
Principat d'Astúries Extremadura País Basc Ceuta
Illes Balears Galícia Castella i Lleó Melilla

2. Quin es el objectiu de Consumòpolis?

Oferir a la comunitat escolar una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral de l'alumnat com a actuals i futures persones consumidores.

Afavorir l'aprenentatge, de manera divertida, de conceptes relacionats amb diverses temàtiques de consum, així com de procediments i actituds que possibilitin la construcció d'una societat de consum cada vegada més justa, solidària i responsable.

3. Quin és el lema de Consumòpolis16?

«Cuida el teu planeta amb un consum + responsable, t’hi atreveixes?»

4. A qui va dirigit?

Als escolars matriculats en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional, en algun dels tres nivells de participació que estableix el concurs:

 • Nivell I: 5è i 6è cursos d'Educació Primària.
 • Nivell II: 1r i 2n cursos d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Nivell III: 3r i 4t cursos d'ESO o de Formació Professional Bàsica.

5. En què consisteixen les activitats de Consumòpolis16?

Les activitats es desenvolupen a través de la «Plataforma Consumòpolis», en la qual es pot seleccionar la llengua oficial en què es vulgui participar.

Els integrants de l'equip, sota la coordinació d'un docent del centre, han de completar el recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis resolent diverses proves, de caràcter pedagògic i lúdic, del 9 de març al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 

El recorregut es completa quan els 5 integrants de l'equip acabin les 10 proves de caràcter obligatori que presenta el concurs. No tenen un ordre específic i s'hi pot entrar les vegades que es vulgui per millorar la puntuació. Es realitzen seguint la secció «Instruccions» generals de participació.

 

 

 

La plataforma també inclou el joc de preguntes Consuquizz que té com a objectiu elegir el batle o la batlessa de Consumòpolis. Es competeix de manera individual i els punts obtinguts no computen en la puntuació total del concurs. Es pot accedir des del 22 de març al 17 de maig de 2021.

6. On puc trobar les instruccions per participar en Consumòpolis16?

Accediu a la secció «Instruccions», on es detalla la mecànica del concurs.

7. Hi ha algun material de suport per fer les activitats?

En la secció de «Fitxes Pedagògiques» podeu trobar fitxes informatives relacionades amb el consum responsable. Són una eina didàctica d'ajuda als equips i al personal docent coordinador per realitzar les activitats del concurs. Es poden consultar en línia i també descarregar i imprimir.

8. Com s’hi inscriuen els equips?

 • La inscripció en el concurs es realitza en la secció de «Registre» de la Plataforma Consumòpolis, per equips de 5 participants i amb la coordinació d'un docent del centre.
 • Cada docent pot coordinar més d’un equip.
 • Cada participant només pot inscriure's en un equip.
 • Només es reserva un espai virtual per equip.
 • No hi ha límit de nombre d'equips que es poden formar en cada centre.
1 participant 1 equip
1 equip
5 participants
1 espaci virtual
1 docent coordinador No té límit d'equips
1 centre educatiu No té límit d'equips

9. Com s’hi registren els equips?

9.1. El docent coordinador inscriu els equips en la secció de «Registre» de la Plataforma Consumòpolis.

9.2. En la inscripció es faciliten les dades identificatives del personal docent coordinador, del centre educatiu i dels components de cada equip. A més de les dades següents, que són imprescindibles per iniciar la participació en el concurs:

 • Contrasenya personal del docent coordinador i adreça de correu electrònic de contacte.
 • Nom de l'equip.
 • Nom d'usuari i una contrasenya per a cadascun dels 5 components de l'equip.

9.3. Per poder completar el registre, el personal docent coordinador i cadascun dels components de l'equip han de declarar expressament que han llegit i accepten les Bases reguladores, la Política de privacitat i la Política de protecció de dades, marcant les caselles habilitades al final de la zona d'inscripció.

9.4. Per facilitar el requeriment dels centres educatius de l'autorització de mares, pares, tutors o altres representants legals per a l'alumnat menor de 14 anys, es pot descarregar un document d'autorització directament en la zona d'inscripció.

9.5. Un cop completat el registre de cada equip, el personal docent coordinador rebrà per correu electrònic la confirmació de la inscripció de l'equip, que haurà de validar per la mateixa via. L'equip no pot començar les proves fins que aquest correu electrònic hagi estat correctament validat.

9.6. Quan la persona concursant accedeix per primera vegada a la ciutat virtual de Consumòpolis ha d'introduir l'usuari i la contrasenya que li ha facilitat el personal docent coordinador i configurar el seu personatge virtual en la secció «Vestidor». Aquest personatge el representa durant totes les proves per la ciutat virtual i en la classificació final.

9.7. El període d'inscripció dels equips és del 9 de març al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

10. Quins són els requisits per participar en la convocatòria autonòmica?

 • Estar inscrit en la secció de «Registre» de la Plataforma Consumòpolis del 9 de marzo al 21 de mayo de 2021, ambos incluidos.
 • Los 5 integrantes del equipo deben completar el recorrido por la ciudad virtual del 9 de març al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.
 • Registrar i remetre la sol·licitud de participació en la convocatòria autonòmica i les fitxes virtuals dels equips participants a la Direcció General de Consum del GOIB, des de mitjans març fins al 2 de juny de 2021, ambdós inclosos, a través de la seu electrònica del GOIB o a través de qualsevol dels llocs als quals fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu.

La Direcció General de Consum del GOIB constituirà un jurat a fi de determinar els guanyadors autonòmics que participaran en la convocatòria nacional.

11. En què consisteix la convocatòria nacional?

Participaran en la convocatòria nacional, en règim de concurrència competitiva, els equips guanyadors de la convocatòria autonòmica del concurs, els equips que pertanyin a l'àmbit territorial d'aquelles comunitats autònomes que no publiquin convocatòria autonòmica, en el seu cas, i els equips de l'àmbit territorial de les comunitats autònomes de Cantàbria, Catalunya i Madrid com a territoris no organitzadors del concurs.

Se seleccionaran els 3 equips que hagin obtingut la millor puntuació en el recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis, un per cada nivell de participació, que optaran als premis nacionals.

12. Com es valoren els equips?

La puntuació de les proves incloses en el recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis quedarà establerta de manera automàtica pel propi sistema, sobre la base dels criteris de coneixements i habilitats detallats en les Instruccions generals de participació.

13. En què consisteixen els reconeixements de les Illes Balears?

Els reconeixements autonòmics, per als participants que finalitzin l'activitat dels 3 nivells que estableix el concurs, consistiran en:

 • Per als equips guanyadors: una tauleta tàctil per als 5 concursants i el docent coordinador, amb un màxim d'una tauleta per docent.
 • Per a la resta de concursants i docents coordinadors: una bossa ecològica amb obsequis diversos.
 • 16 chromebooks a repartir entre els centres que hagin inscrit un mínim de 6 equips, dels quals almenys el 50 % hagin finalitzat l’activitat del concurs, que s'adjudicaran segons les especificacions que estableix la resolució de la convocatòria autonòmica.

14. En què consisteixen els premis nacionals?

Els premis nacionals del concurs, per als 3 nivells de participació, consisteixen en:

 • Per als equips guanyadors: un ordinador portàtil o tauleta tàctil per a cadascun dels 5 concursants i el professor coordinador. A més, rebran un diploma acreditatiu com a guanyadors.
 • Per als centres educatius dels equips guanyadors: un premi en metàl·lic de 2.000,00 € i un diploma acreditatiu.

El lliurament de premis nacionals tindrà lloc a Madrid. Cada component de l'equip guanyador podrà estar acompanyat de dos familiars i del professor coordinador. Les despeses de desplaçament dels equips premiats i els seus acompanyants, des del seu lloc d'origen fins a Madrid, seran a càrrec de la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum.

15.  Quines dates i tràmits són importants en Consumòpolis16?

 • 09/03/21-21/05/21: inscripció dels equips.
 • 09/03/21-31/05/21: termini per completar el recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis.
 • Des de mitjans març - 02/06/21: registre i enviament de la sol·licitud de participació autonòmica i la fitxa virtual dels equips participants a través de la seu electrònica del GOIB o a través de qualsevol dels llocs als quals fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu.
 • Abans del 08/06/21: la Direcció General de Consum del GOIB ha de remetre al Ministeri la documentació dels equips guanyadors a les Illes Balears per participar en la convocatòria nacional.

16. Quins documents regulen el concurs?

 • Les Bases reguladores del concurs, publicades en el BOE núm. 26, Sec. III. Pág. 11475, de 30 de gener de 2021.
 • Les Instruccions generals de participació, en què es detallen els aspectes que s'han de tenir en compte per a la correcta utilització de la plataforma web de Consumòpolis.
 • El Document d'ajuda, que serveix per resoldre els dubtes més freqüents que puguin sorgir al personal docent coordinador al llarg del concurs.
 • La Resolució de la convocatòria (modificació de la resolució en data 31 de març de 2021), la del jurat i la dels reconeixements autonòmics, en què s'estableixen les especificacions i consideracions relatives al desenvolupament del concurs a les Illes Balears.

17. Com puc resoldre els dubtes o incidències del concurs?

El personal docent coordinador de l'equip pot enviar un correu electrònic a l'òrgan administrador del concurs (consultas.consumopolis@consumo.gob.es)

18. On puc obtenir més informació sobre la convocatòria autonòmica?

Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Consum (Carrer de Jesús 38 A, 07010 Palma)
educacio@dgconsum.caib.es
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 65 91

lazo_pdf.gif  Resolució de la convocatòria autonòmica  (modificació de la resolució en data 31 de març de 2021)