Torna

Portal Consum

Consumopolis-18

 

 

Educam per a un consum responsable. Consumòpolis 18, curs 2022-2023, amb el lema:

«A INTERNET, ET CREUS TOT EL QUE VEUS?»

 

A la Direcció General de Consum i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears, som conscients de la importància de promoure activitats que afavoreixin la sensibilització de l’alumnat per fer actes de consum de manera responsable.

Com cada any, organitzam, en col·laboració amb la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, el concurs escolar Consumòpolis, amb l’objectiu d’oferir a la comunitat escolar una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral de les actuals i futures persones consumidores.

El concurs consta de dues fases de participació:

— Una fase autonòmica, organitzada pels organismes competents en matèria de consum de cada ciutat i comunitat autònoma, en la qual se seleccionen els equips guanyadors de cada nivell de participació.

Requisits per participar a la convocatòria autonòmica del concurs escolar Consumòpolis 18, curs 2022/2023.

— Model de sol·licitud de participació de la fase autonòmica:

Autorització del pare / mare / tutor legal.

— Una fase nacional, organitzada per la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, en la qual participen els equips que hagin resultat guanyadors a cada ciutat i comunitat autònoma.

Pot participar en el concurs, en règim de concurrència competitiva, l’alumnat matriculat en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional en algun dels tres nivells de participació:

Nivell I: 5è i 6è curs d’educació primària.
Nivell II: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria.
Nivell III: 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria o formació professional bàsica.

La inscripció en el concurs es fa per equips de cinc participants, matriculats en algun dels cursos del nivell de participació corresponent, coordinats pel personal docent del centre.

La participació en el concurs es materialitza a través d’activitats relacionades amb diverses temàtiques de consum, seguint les instruccions generals de participació que s’indiquen en la plataforma web de Consumòpolis.

El concurs consisteix en un recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis - primera part - que els cinc components de l’equip han de completar resolent deu proves de caràcter pedagògic i lúdic.

Consumopolis-18
Segona part - treball en equip - l’alumnat ha d’elaborar de manera conjunta un vídeo sobre l’ús responsable d’Internet en l’entorn escolar, familiar i social, seguint el lema principal de la 18a edició de Consumòpolis: «A Internet, et creus tot el que veus?»

Els principals documents relacionats amb el desenvolupament del concurs són:

Bases reguladores del concurs: publicades en el BOE núm. 230, sec. III, pàg. 117495, de 25 de setembre de 2021.
Instruccions generals de participació: detallen els aspectes que s’han de tenir en compte per utilitzar correctament la plataforma web de Consumòpolis.
Document d’ajuda: serveix per resoldre els dubtes més freqüents que puguin sorgir al personal docent coordinador al llarg del concurs.
Resolució de la convocatòria autonòmica i la dels reconeixements: estableixen les especificacions i les consideracions relatives al desenvolupament del concurs a les Illes Balears.
 

El període d’inscripció dels equips és del 4 d'octubre de 2022 al 22 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Hi haurà reconeixements per a l’equip guanyador de cada nivell de participació, per al personal docent coordinador dels equips classificats en primer lloc i per als centres amb més participació. A més, hi haurà obsequis per a tot l’alumnat i personal docent coordinador que hagi acabat l’activitat del concurs.

 

Per resoldre dubtes i incidències
consultas.consumopolis@consumo.gob.es

Per a més informació
Concurs escolar CONSUMÒPOLIS 18
Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Consum (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma)
educacio@dgconsum.caib.es
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 79 79