Torna

Concurs-oposicions 2018

desc_lletres.jpg

desc_A_novetats.png

desc_B_contactes.png

desc_B_convocatòria.png

desc_B_normativa.png

desc_barra.png

desc_B_temaris.png

desc_B_places.png

desc_B_proves.png

desc_B_sol_licituds.png

desc_B_tribunals.png

desc_B_faqs.png

NOTA INFORMATIVA

* [21/06/2018] Resolució de 21 de juny de 2018 per la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

* [20/06/2018] SEUS I AULES DE LES PROVES SELECTIVES

* [20/06/2018] Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

* [13/06/2018] Correcció d'errades advertides en la publicació de l'annex 1 de la Resolució de dia 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos.

* [12/06/2018] Resolució de 5 de juny de 2018, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de 28 de febrer de 2018.

* [08/06/2018] Resolució de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l'errada detectada a la Resolució de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres.

* [08/06/2018] Resolució de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l'errada detectada a la Resolució de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors de secundària.

* [31/05/2018] Resolució de 25 de maig de 2018, per a la qual es corregeixen les errades advertides i es modifica la Resolució de 28 de febrer, per la qual es convoquen les proves selectives als cossos docents.

* LLISTA DEFINITIVA DELS MEMBRES DELS TRIBUNALS

* LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS 

* INSTRUCCIÓ 1/2018 relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu.

     - Instrucció 1/2018

     - Annex 1