Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Notificació d'estudis postautorització

En els casos en què un EPA ja compti amb l'aprovació d'un CEI acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEI de les Illes Balears (excepte els classificats com a EPA-SP, que s'han d'avaluar perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi).

La documentació s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic de presentació de documents al CEI-IB, qualsevol dia del mes:

  • Carta on constin les dades de l'estudi, l'investigador i el centre de les Illes Balears i una relació de la documentació annexa. [model]
  • Protocol complet de l'estudi. Es permet presentar el protocol en anglès, però en aquest cas s'ha de presentar un resum en català o en castellà.
  • Resolució de l'AEMPS sobre la classificació de l'estudi.
  • Dictamen favorable d'un CEI acreditat a Espanya.
  • Llista de centres on es pretén fer l'estudi.
  • Compromís de l'investigador principal [model]
  • Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte de l'estudi en català i/o castellà.