Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Notificació d'estudis postautorització (EPA)

En els casos en què un EPA ja compti amb l'aprovació d'un CEI acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEI de les Illes Balears (excepte els classificats com a EPA-SP, que s'han d'avaluar perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi).

  1. Sol·licitud de notificació al CEI-IB. [model]
  2. Protocol complet de l'estudi. Es permet presentar el protocol en anglès, però en aquest cas s'ha de presentar un resum en català o en castellà.
  3. Resolució de l'AEMPS sobre la classificació de l'estudi.
  4. Dictamen favorable d'un CEI acreditat a Espanya.
  5. Llista de centres on es pretén fer l'estudi.
  6. Compromís de l'investigador principal [model]
  7. Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte de l'estudi en català i/o castellà.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic.

TERMINI

Qualsevol dia del mes.