Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Notificació d'estudis observacionals amb medicaments (EOm)

En els casos en què un EOm ja compti amb l'aprovació d'un CEIm acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEIm de les Illes Balears (excepte en el cas dels EOm de seguiment prospectiu i comercials, que han de ser avaluats perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi).

  1. Sol·licitud de notificació al CEI-IB. [model]
  2. Protocol complet de l'estudi.
  3. Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte de l'estudi en català o castellà.
  4. Dictamen favorable d'un CEIm acreditat a Espanya.
  5. Llista de centres on es pretén fer l'estudi.
  6. Compromís de l'investigador principal del centre participant de les Illes Balears [model]

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del correu electrònic del CEI-IB (ceic_ib@caib.es), fins que no estigui disponible el tràmit telemàtic.

TERMINI

Qualsevol dia del mes.