Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Estudis observacionals amb medicaments (EOm)

4. AVALUACIÓ D'ESMENES PER AMPLIACIÓ DE CENTRES O PER CANVI D'INVESTIGADOR PRINCIPAL

  1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB (s'ha d'identificar que es tracta d'una esmena). [model]
  2. Full d'informació al pacient i consentiment informat adaptat al nou centre [model FIP] [model CI].
  3. Informe econòmic (en cas d'ampliació de centres). [model]
  4. CV abreujat de l'investigador principal, sempre que no s'hagi presentat en els darrers cinc anys.
  5. Compromís de l'investigador principal i dels col·laboradors. [model]
  6. Coneixement i conformitat de tots els serveis implicats (en cas d'ampliació de centres). [model]
  7. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del correu electrònic del CEI-IB (ceic_ib@caib.es), fins que no estigui disponible el tràmit telemàtic.

TERMINI

15 dies abans de la reunió (calendari).