Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Estudis postautorització (EPA)

1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

 1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB. [model]
 2. Protocol complet de l'estudi. Es permet presentar el protocol en anglès, però en aquest cas s'ha de presentar un resum en català o en castellà.
 3. Resolució de l'AEMPS sobre la classificació de l'estudi (enllaç AEMPS).
 4. Dictamen favorable d'un CEI acreditat a Espanya.
 5. La llista de centres on es pretén fer l'estudi.
 6. Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte de l'estudi en català i/o castellà. [model FIP] [model CI]
 7. Manual de l'investigador i/o fitxa tècnica.
 8. Informe econòmic: les quantitats i la forma en què els investigadors i els subjectes poden ser remunerats o indemnitzats per la participació en l'estudi. [model]
 9. CV abreujat de l'investigador principal, sempre que no s'hagi presentat en els darrers cinc anys.
 10. Compromís de l'investigador principal i dels col·laboradors. [model]
 11. Coneixement i conformitat de tots els serveis implicats. [model]
 12. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic.

TERMINI

15 dies abans de la reunió (calendari).