Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

16a/2019 Control integral de l'eruga peluda (Lymantria dispar) dels alzinars Mallorca 2019-2022

PDF Portada i index

PDF Memòria

PDF Annexos 1-6

PDF Plec de condicions

PDF Plànols