Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

10a/2019 Agroturime a construccions rústiques tradicionals existents, polígon 17, parcel·la 153. T.M. Algaida

PDF Avaluació ambiental

PDF Plànol 1.1

PDF Plànol 1.2

PDF Plànol 1.3

PDF Plànol 1.4

PDF Plànol 2.4

PDF Plànol 2.5

PDF Plànol 2.6

PDF Plànol 2.7

PDF Plànol 2.8

PDF Memòria 1

PDF Plànol 2.1

PDF Plànol 2.2

PDF Plànol 2.3

PDF Memòria 2

PDF Plànol 1.5