Torna

Fòrum de la Ciutadania

 

Acord del Consell de Govern de 7 de novembre, de creació del Fòrum de la Ciutadania  per a l'Avaluació de les Polítiques i els serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Resolució del conseller de Presidència per la qual es fixen els criteris de selecció dels vocals del Fòrum de la Ciutadania per a l’Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’ordena la publicació de la convocatòria pública per a la inscripció

 

Resolució del conseller de Presidència per la qual es nomenen els membres del comitè de selecció dels vocals i les entitats que s’integraran en el Fòrum de la Ciutadania per a l’Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Resolució del conseller de Presidència per la qual s’ordena la publicació de la segona convocatòria pública per a la participació voluntària com a vocals del Fòrum de la Ciutadania per a l’Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’obre el termini d’inscripció

 

Resolució del conseller de Presidència per la qual es modifiquen els criteris de selecció dels vocals del Fòrum de la Ciutadania per a l'Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2008 i per la qual s'ordena la publicació de la convocatòria pública per proveir determinades vacants d'aquest òrgan