Torna

Fòrum de la Ciutadania

organizacion_cat.jpg


Còm s'organitza?

El Fòrum realitza dues sessions anuals de forma presencial. Entre reunió i reunió s'organitza en meses de debat i desenvolupa els seus treballs mitjançant una plataforma electrònica. El Fòrum conta amb un Consell Assessor, format per vuit persones de reconeguda trajectòria a la societat illenca, que vigila pel bon funcionament de l'òrgan . El Fòrum es regeix en el seu funcionament intern per l'Acord del Consell de Govern de 7 de novembre, de creació del Fòrum de la Ciutadania per a l'Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.