Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

NORMATIVA RELACIONADA

 

Llei 5/2002, de 19 de juny de les Qualificacions i de la Formació Professional

 

 

Descàrrega

 

Reial decret 395/2007, de 23 de març pel qual es regula el subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació

 

Descàrrega

Reial decret 1128/2003, de 5 de desembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de Qualificacions Professionals

 

Descàrrega

Ordre TAS 718/2008, de 7 de març per la qual es desevolupa el el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de Formació Porfessional per l'Ocupació 

 

Descàrrega

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat

 

Descàrrega

Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competèncias professionals adquirides per experiència laboral

 

Descàrrega

 

Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, pel que es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels que s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació

 

Descàrrega