Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 

NIVELLS DE QUALIFICACIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 

Segons el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel que es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals s'estableix en l'annex II els nivells de qualificació, dels quals la formació professional per l'ocupació acredita nivells 1, 2 i 3; no obstant el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals estableix 5 nivells de qualificació:

 

-Nivell 1: competència en un conjunt reduït d'activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

-Nivell  2:  competència en un conjunt d'activitats professionals ben determinades amb la capacitat d'utilitzar i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d'execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

-Nivell 3:  competència en un conjunt d'activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l'avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

-Nivell 4: competència en un ampli conjunt d'activitats professionals complexes realitzades en una gran varietat de contextes que requereixen conjugar variables de tipus tècnic, científic, econòmic i organitzatiu per a planificar accions, definir o desenvolupar projectes, processos, productes o serveis.

-Nivell 5: competència en un ampli conjunt d'activitats professionals de gran complexitat realitzades en diversos contextes sovint impredecibles que implica planificar accions o idear productes, processos o serveis. Gran autonomia personal. Responsabilitat freqüent en l'assignació de recursos, en l'anàlisi, diagnòstic, disseny, planificació, execució i avaluació.