Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT I QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

 

El Sistema Nacional de Qualificacions Professionals identifica qualificacions registrades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Qualificacions que tenen una formació associada relacionada en el Catàleg Modular de Qualificacions Professionals.

Les acreditacions oficials de les qualificacions en l'àmbit laboral són els certificats de professionalitat.

El certificat de professionalitat és, per tant, un instrument d'acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. El SOIB els expedeix i gestiona en el marc del subsistema de formació professional per l'ocupació regulat en el Reial decret 395/2007, de 23 de març.

El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat, estableix que un certificat de professionalitat configura un perfil professional entès com un conjunt de competències professionals identificable en el sistema productiu, i reconegut i valorat en el mercat laboral.

Tant el subsistema laboral com l'educatiu estan vinculats per les unitats de competència, de forma que una vegada acreditades són reconegudes pels dos subsistemes.

 

Exemple de formació de certificat de professionalitat