Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

El certificat de professionalitat és un instrument d'acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. El SOIB els expedeix i gestiona en el marc del subsistema de formació professional per l'ocupació regulat en el Reial decret 395/2007, de 23 de març.

 

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, a l'article 2.1 estableix que "el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP) és el conjunt d'instruments i accions necessaris per a promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de formació professional mitjançant el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals".

 Quadre Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional