Torna

CEPS

 

Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut de les Illes Balears

Les Conselleries amb competència en matèria d'educació i de salut comparteixen la responsabilitat que l'àmbit educatiu sigui un entorn segur, saludable i promotor de la salut individual i col·lectiva, tant l'alumnat, com del professorat, tant física com emocional.

El 2002 es va acordar que La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació desenvoluparan programes d'educació per a la salut en tots els centres educatius de les Illes Balears i es va crear la Comissió de coordinació i seguiment formada per tècnics en promoció i educació per a la salut de ambdues conselleries, encarregada de proposar els requisits i criteris tècnics generals de l'educació per a la salut, que assegurés un abordatge integral que respongués a les necessitats de la salut de la nostra comunitat i a les necessitats formatives del conjunt de la comunitat educativa. (BOIB núm. 78, de 29 de juny de 2002)

Al 2015 es crea, en el si d'aquesta comissió, la Subcomissió d'atenció a infants i joves amb problemes de Salut als centres educatius amb l'Objectiu d'garantir una correcta atenció i coordinació entre a els agents implicats (família, salut, educació i comunitat ) en l'atenció dels infants i joves escolaritzats amb problemes de salut que necessitin o podin necessitar atenció sanitària durante el Període escolar.

 

COMPOSICIÓ

Margalida Serra Tauler
Assessora tècnica docent del Servei d’Innovació Educativa. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

Coloma Ferrer salas
Cap de servei d'innovació educativa. DG d'Innovació i Comunitat Educativa.

Mª Dolores Pérez Riera
Assessora Tècnica Docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació. DG Formació Professional i Formació del Professorat. Conselleria d’Educació i Universitat.

Elena Cabeza Irigoyen
Cap del Servei de Promoció de la Salut i dels Hàbits Saludables. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut

Elena Tejera Rifé
Tècnica del Servei de Promoció de la Salut i dels Hàbits Saludables. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

Cristina Mayol Quetglas
Tècnica de la Coordinació Autonòmica de Drogues. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

Margalida Ordinas
Tècnica de la Coordinació de Sida i Sexualitat. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

Clara Vidal Thomàs
Infermera del Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). Conselleria de Salut.

Katya Molinas Mut
Subdirectora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). Conselleria de Salut.

Jean Philippe  Baena Lointier
Subdirector d’infermeria d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Conselleria de Salut.

Regina Muntaner Fernández
Tècnica de la Direcció General de Salut Pública i Participació del Centre Insular de Menorca. Conselleria de Salut.

 

GRUPS DE TREBALL

Al 2017 es crea  els Grups  de treball d’Educació i Promoció de la Salut dins l’àmbit educatiu de Menorca i de Eivissa amb l’objectiu d’impulsar la promoció de la Salut als centres educatius  en  el seu territori, detectar necessitats, conèixer i coordinar els recursos que hi intervenen i representar la seva la realitat insular a la Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut a les Illes Balears.

link-flecha.png Llistat dels grups de treball