Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Taxes del servei

L'abonament de les taxes es pot realitzar via:

  1. Telemàtica: através de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la següent URL:
    http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca
  2. No telemàtica: Document "model 046". Aquest document es pot recollir en qualsevol registre de qualsevol Conselleria del Govern de les Illes Balears.

Les instruccions per omplir el document estan descrites a la taula següent:

Taxes model 046

Emplenar "concepte" : M13

Emplenar "descripció i import" : Segons les taules següents:

Centres amb internament
Autorització d'instal·lació 
0 €
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
306,86 
Modificacions per ampliacions de serveis
137,75 €
Modificacions per reformes
137,75 €
Modificacions per canvi de titular  23,32 €
Autorització de tancament
148,01 €
 
Centres sense internament
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
176,04 €
Modificacions per ampliacions de serveis
137,75 €
Modificacions per reformes 137,75 €
Modificacions per canvi de titular 23,32 €
 
Establiments sanitaris
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
168,64 €
Modificacions per ampliacions de serveis
137,75 €
Modificacions per reformes 137,75 €
Modificacions per canvi de titular 23,32 €
 
Serveis Sanitaris vinculats  a centres
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
162,46 €
Modificacions per ampliacions de serveis
137,75 €
Modificacions per reformes 137,75 €
Modificacions per canvi de titular 23,32 €
 
Serveis d'assistència sanitària no vinculats a centres
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
72,46 €
Certificat sanitari o renovació dels certificats dels vehicles de transport sanitari
52,12 €