Torna

Centres educatius COVID

desc_bitxo3.jpg Actualització: 14 de desembre de 2021

EDUCOVID 

Actualització del centre coordinador EDUCOVID a les Illes Balears.

Presentació EduCOVID Mallorca.

Presentació EduCOVID Eivissa i Formentera.

Resum mesures COVID.

Centre Coordinador EDUCOVID Illes Balears
Correus electrònics i telèfons per professionals dels centres de salut i centres educatius per gestió de casos COVID-19 als centres educatius.

Àrea de Salut Mallorca:  educovidgapm@ibsalut.caib.es

Telèfon: 971489127