Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Taxes del servei

L'abonament de les taxes es pot realitzar via:

  1. Telemàtica: através de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la següent URL:
    http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca
  2. No telemàtica: Document "model 046". Aquest document es pot recollir en qualsevol registre de qualsevol Conselleria del Govern de les Illes Balears.

Les instruccions per omplir el document estan descrites a la taula següent:

Taxes model 046

Emplenar "concepte" : M13

Emplenar "descripció i import" : Segons les taules següents:

Centres amb internament
Autorització d'instal·lació
0 €
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Centres sense internament
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Consultes mèdiques, consultes d'altres professionals sanitaris, establiments sanitaris , amb inspecció preceptiva
0 €
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Establiments sanitaris
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Serveis Sanitaris
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Serveis d'assistència sanitària no vinculats a centres
Autorització de funcionament
0 €
Renovació d'autorització de funcionament
 
Modificacions per ampliacions de serveis de centres amb i sense internament i d'establiments sanitaris
Modificacions per canvi de titular de centres amb i sense internament i d'establiments sanitaris
Autorització de tancament de centres amb internament
Modificacions per reformes de centres amb i sense internament i d'establiments sanitaris       134,64 €   
Certificat sanitari o renovació dels certificats dels vehicles de transport sanitari