Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Autorització d'instal·lació d'un centre hospitalari

  

S'entén per hospitals (centres amb internament) centres sanitaris destinats a l'assistència especialitzada i continuada de pacients en règim d'internament (com a mínim una nit), la finalitat principal és el diagnòstic o tractament dels malalts ingressats en aquests, sense perjudici que també prestin atenció de forma ambulatòria.

Per la creació d'un nou centre sanitari amb internament o l'ampliació de les instal·lacions autoritzades que suposin la modificació substancial de la seva estructura, serà requisit indispensable l'obtenció de l'autorització d'instal·lació.

Un cop obtinguda l'autorització d'instal·lació s'haurà de demanar l'autorització sanitària de funcionament.

 Documentació a presentar i sol·licitud