Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Autorització de funcionament d'un hospital

  

S'entén per hospitals (centres amb internament) centres sanitaris destinats a l'assistència especialitzada i continuada de pacients en règim d'internament (com a mínim una nit), en els quals la finalitat principal és el diagnòstic o tractament dels malalts ingressats en aquests, sense perjudici que també prestin atenció de forma ambulatòria.

La creació d'un hospital o l'ampliació de les instal·lacions autoritzades que suposin la modificació substancial de la seva estructura hauran de sol·licitar l'oportuna autorització d'instal·lació.

Un cop obtinguda l'autorització d'instal·lació s'haurà de demanar l'autorització sanitària de funcionament. Aquesta autorització s'ha d'exigir amb caràcter preceptiu de manera prèvia a l'inici de l'activitat, havent de ser renovada cada 10 anys.

        

lazo_pdf.gif  Documentació a presentar