Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Comunicació de tancament centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris

  

Tots els centres que cessin en la seva activitat hauran de comunicar-ho perquè es facin les oportunes modificacions en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. 

     

  Documentació a presentar i comunicació de tancament