Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Autoritzacions de modificació (ampliació i baixa de serveis, canvis estructurals, canvis titularitat)

L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva estructura, en la seva oferta asisstencial o realitzen canvis en la seva titularitat.

 

Ampliació de serveis

 Documentació a presentar i sol·licitud d'autorització de modificació per ampliació de serveis

 

Baixa de serveis

  Documentació a presentar i Sol·licitud d'autorització de modificació per baixa de serveis

 

Canvis estructurals

  Documentació a presentar i Sol·licitud d'autorització de modificació per canvis estructurals

 

Canvi de titularitat

  Documentació a presentar i Sol·licitud d'autorització de modificació per canvi de titularitat