Volver

Central de Contractació

Segona pròrroga de l'Acord Marc del subministrament de carburants d'automoció lot 2 Menorca i lot 3 Eivissa-Formentera. Núm. expedient PRO 1/2020 AM (exp. principal CC 5/2016 AM)

Annex Instruccions Pròrroga.pdfAnnex Instruccions Pròrroga.pdf

ANNEX 1 Proposta de contractació.docANNEX 1 Proposta de contractació.doc

ANNEX 7 Proposta de pròrroga.docANNEX 7 Proposta de pròrroga.doc

ANNEX 8 Annex vehicles pròrroga.docANNEX 8 Annex vehicles pròrroga.doc

CÀLCUL PRESSUPOST Menorca, Eivissa i Formentera 19-05-2020.xlsCÀLCUL PRESSUPOST Menorca, Eivissa i Formentera 19-05-2020.xls