Torna

Central de Contractació

Primera pròrroga de l'Acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament de carburants d'automoció pels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic autonòmic ubicats a l'illa de Mallorca, Expedient número CC 2/2017 AM, expedient pròrroga PRO 3/2019 CC.

INSTRUCCIONS PRO 3-2019 CC.pdfINSTRUCCIONS PRO 3-2019 CC.pdf

Editor de TextANNEX 1 Proposta de pròrroga.docx

ANNEX 2 Proposta de contractació.docANNEX 2 Proposta de contractació.doc

ANNEX 3 Relació de vehicles.docANNEX 3 Relació de vehicles.doc

ANNEX 4 Reposició targeta.docANNEX 4 Reposició targeta.doc

ANNEX 5 Alta de vehicles.docANNEX 5 Alta de vehicles.doc

ANNEX 6 Baixa vehicles.docANNEX 6 Baixa vehicles.doc

CÀLCUL PRESSUPOST MALLORCA 19-05-2020.xlsCÀLCUL PRESSUPOST MALLORCA 19-05-2020.xls