Torna

Central de Contractació

Primera pròrroga de l'Acord Marc del subministrament de carburants d'automoció lot 2 Menorca i lot 3 Eivissa-Formentera. Núm. expedient PRO 1/2019 AM (exp. principal CC 5/2016 AM)

Annex Instruccions Pròrroga_signed.pdfAnnex Instruccions Pròrroga.pdf

ANNEX 7 Proposta de pròrroga.docANNEX 7 Proposta de pròrroga.doc

ANNEX 8 Annex vehicles pròrroga.docANNEX 8 Annex vehicles pròrroga.doc

08. Resolucion aprobacion prorroga AM combustible Lote 2 y 3.pdf Resolució d'adjudicació primera pròrroga AM carburants lot 2 i 3.pdf