Torna

Central de Contractació

Acord Marc per a la contractació centralitzada del subministrament d'energia elèctrica per als edificis i instal·lacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 2/2019 AM)

INFORMACIO GENERAL DE L'ACORD MARC

PCAP cat.pdf PCAP.pdf

PPT cat.docx.pdf PPT.pdf

01 Resolucion adjudicacion.pdf Resolucio adjudicacio.pdf

INSTRUCCIONS CONSELLERIES I ENS SECTOR PUBLIC ANY 2020

1. Instruccions energia eléctrica 2019 Conselleries i Ens.docx_signed.pdf 1. Instruccions energia electrica 2020 Conselleries i Ens.pdf

Editor de Text 1.1 ANNEX Proposta contractacio Conselleries i Ens any 2020.docx

Editor de Text 1.2 ANNEX Proposta de modificacio contracte.docx

INSTRUCCIONS CENTRES EDUCATIUS ANY 2020

2. Instruccions energia eléctrica 2020 Centres educatius.docx_signed.pdf 2. Instruccions energia electrica 2020 Centres Educatius.pdf

Editor de Text 2.1 ANNEX Proposta contractacio Centres Educatius any 2020.docx

Editor de Text 2.2 ANNEX Proposta de modificacio contracte Centres Educatius.docx

2.3 ANNEX Certificat existència crèdit CENTRES EDUCATIUS.doc 2.3 ANNEX Certificat existencia credit Centres Educatius.doc