Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

Tornar al llistat de notícies

30/07/2020

Secretaria intervenció classe 3a Entitat Local Menor de Palmanyola

Secretaria intervenció classe 3a Entitat Local Menor de Palmanyola

L'Entitat Local Menor de Palmanyola està interessada en cobrir la plaça de secretaria intervenció de classe 3a mitjançant les formes de provisió de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de funcions.

Si algun funcionari o funcionària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional n'està interessat/da ha de presentar la seva sol·licitud, acompanyada d'un certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell B2, en el Registre de l'Entitat Local Menor, en el Registre de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Termini: del 30/07/2020 al 09/08/2020