Torna

CATIB

Normativa

Autonòmica

pdf.gif Decret 124/2007, de 5 d’octubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears

pdf.gif Ordre de la consellera de Salut i Consum de 17 de març 2003, per la qual es crea la Comissió Assesora de Trasplantaments d’òrgans i teixits de les Illes Balears

 

Estatal

go.gifLegislació bàsica (ONT)
go.gifLegislació nacional (ONT)

 

Internacional

go.gifLegislació internacional (ONT)