Torna

Llengua catalana EBAP

Durada i nombre de places

Cada taller, tant d’expressió escrita com d’expressió oral, té una durada de 20 hores i una capacitat màxima de 20 alumnes.

Es poden suprimir els tallers que no tinguin un mínim de 10 sol·licituds (no excloses).

 

Oferta de tallers a Mallorca

Llengua oral

Codi

Dia i horari

Lloc d'impartició Calendari
CA0013-36

Divendres,
de 16.00 h a 18.00 h

Aula 18 de EBAP
(c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Palma)
PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells A2 (bàsic), B1 (llindar) i B2 (avançat) del curs 2019, i persones que tenguin dret d’examen d’acord amb el punt 23.4 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de l’any 2019

Domini de la llengua oral

Codi

Dia i horari

Lloc d'impartició Calendari
CA0014-37

Divendres,
de 16.00 a 18.00 h

Aula 2 de EBAP
(c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Palma)
PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells C1 (domini funcional efectiu) i C2 (domini) del curs 2019, i persones que tinguin dret d’examen d’acord amb el punt 23.4 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de l’any 2019

Llengua escrita

Codi

Dia i horari Lloc d'impartició Calendari

CA0011-34

Divendres,
de 16.00 h a 18.00 h

Aula 13 de EBAP
(c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Palma)

PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells B1 (llindar) i B2 (avançat) del curs 2019

Domini de la llengua escrita

Codi

Dia i horari Lloc d'impartició Calendari
CA0012-35

Divendres,
de 16.00 h a 18.00 h

Aula 16 de EBAP
(c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Palma)
PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells C1 (domini funcional efectiu) i C2 (domini) del curs 2019

 

Oferta de tallers a Menorca

Domini de la llengua oral

Codi Dia i horari Lloc d'impartició

Calendari

CA0014-38

Divendres,
de 16.00 h a 18.00 h

EBAP Menorca
(c/ del Bisbe Gonyalons, 20, Maó)
PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells C1 (domini funcional efectiu) i C2 (domini) del curs 2019, i persones que tenguin dret d’examen d’acord amb el punt 23.4 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de l’any 2019

 

Oferta de tallers a Eivissa

Domini de la llengua oral

Codi

Dia i horari

Lloc d'impartició Calendari
CA0013-40 Divendres,
de 16.00 h a 18.00 h

EBAP Eivissa
(ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3)

PDF

Destinataris: Alumnes dels nivells C1 (domini funcional efectiu) i C2 (domini) del curs 2019, i persones que tenguin dret d’examen d’acord amb el punt 23.4 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de l’any 2019