Torna

Llengua catalana EBAP

Tornar al llistat de notícies

05/02/2019

Inscripció als tallers

Tallers de llengua oral i de llengua escrita

D’acord amb la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 3 de desembre de 2018 per la qual es publica l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2019 (BOIB núm. 153, de 6 de desembre), s’ofereixen tallers presencials de llengua escrita i de llengua oral per als alumnes dels cursos de llengua catalana.

Són aplicables als tallers de llengua oral i de llengua escrita les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2019 (annex 2 de la Resolució esmentada).

 

Termini d’inscripció

Del 7 al 20 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Enlaces de interes: