Torna

Llengua catalana EBAP

Tornar al llistat de notícies

21/08/2019

Avís: al setembre es publicaran les llistes definitives d'aptes i no aptes i s'expediran els certificats de coneixements.

Avís: Al setembre es publicaran les llistes definitives d'aptes i no aptes i s'expediran els certificats de coneixements. Els certificats tindran signatura digital i s'enviaran automàticament als correus electrònics.