Torna

Llengua catalana EBAP

Modalitats i durada

Cursos

Modalitat

Nivell Durada

Cursos presencials

A2, B1, B2 i C1 64 hores
Cursos semipresencials

B2

(més informació)

Hores en línia: 32

Hores presencials: 32

C1

(més informació)

Hores en línia: 40

Hores presencials: 24

C2

(més informació)

Hores en línia: 40

Hores presencials: 24

Cursos en línia

C1

(més informació)

 C2

 (més informació)

LA

(més informació)

64 hores

Tallers

Modalitat

Nivell Durada

Tallers de llengua oral

A2, B1 i B2

20 hores

C1 i C2

20 hores

Tallers de llengua escrita

B1 i B2

20 hores

C1 i C2

20 hores