Torna

Llengua catalana EBAP

Calendari i llocs de realització de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2019 de l’EBAP: Menorca

MENORCA

— Les proves escrites de tots els nivells es faran a l’Escola d’Art de Maó (av. de Josep Maria Quadrado, 33, Maó).

— Les proves orals dels nivells B1, B2, C1 i C2 es faran a la seu de l’EBAP a Menorca (c. del Bisbe Gonyalons, 20, Maó).

Nivell B1

Prova escrita: 12 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 19 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell B2

Prova escrita: 11 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 18 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C1

Prova escrita: 12 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 19 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C2

Prova escrita: 11 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 18 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Llenguatge administratiu

31 de maig de 2019, a les 9.00 hores.