Torna

Llengua catalana EBAP

Calendari i llocs de realització de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2019 de l’EBAP: Mallorca

MALLORCA

Totes les proves es faran a la seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma).

Nivell A2

Prova escrita: 12 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 19 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell B1

Prova escrita: 12 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 19 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell B2

Prova escrita: 11 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 18 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C1

Prova escrita: 12 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 19 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C2

Prova escrita: 11 de juny de 2019, a les 9.00 hores.

Prova oral: 18 de juny de 2019, a partir de les 16.00 hores.

Llenguatge administratiu

31 de maig de 2019, a les 9.00 hores.